Mimari proje tasarım aşamasından başlayarak inşaatın teslimine kadar geçen süreçte işverenin menfaatlerini korumaya yönelik yapılan tüm çalışmaları kapsar.

  • Mimari Proje Yönetimi
  • Mühendislik Projelerinin Yönetimi
  • İnşaat Yönetimi
  • Satın Alma Yönetimi