Günboyu kullanılan ofis, okul, hastane vb. yapılarda sıklıkla yer alan armatürlerdeki lineer floresan lambaların, LED tüpler ile değiştirilmesinin, enerji tasarrufu başta olmak üzere, pek çok yönden olumlu ve önemli olduğu açıktır. LED tüpler, bu tür yapılarda, görsel konfor koşullarını, az enerji harcayarak sağlayan ideal bir aydınlatma çözümü olarak sunulabilir.

Görsel konfordan ödün vermeden sağlanan optimum enerji kullanımı ile büyük oranda enerji tasarrufu elde edileceği açıktır. Optimum enerji kullanımına yönelik olarak seçilecek, uygun aydınlatma elemanlarıyla (lamba, armatür vb.), kullanım süresinde bakım giderleri de azaltılmış olacaktır. Günümüzde, enerji tasarruflu aydınlatma çözümlerine geçiş arttıkça, LED lambaların sağladığı avantajlar daha da belirginleşmektedir.

Lineer LED lambalar (LED tüpler), lineer floresan lambalarla, mevcut armatürün elektriksel bağlantılarında değişiklik yapmadan, kolayca değiştirilebilmektedir.

Lineer Aydınlatma Armatür Uygulamalar