Geniş kullanıcı kitlelerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen projelerimizde, işlevsellik, çevresel faktörler ve tüm diğer mimari ögelerin birleşimi ile sağlıklı çözümler üretilir.

Alışveriş merkezleri, oteller, çok katlı bloklar, villalar, az katlı konut yapıları, hastaneler, ticari yapılar, eğitim ve kültür yapıları, resmi kurumlar, spor yapıları, mağaza ve retail projeler, havaalanları vs. için tasarım projeleri, teknik şartnameler, iş detayları ve saha çizimleri üretmek ve yönetmek amacıyla mimari hizmetleri sağlamaktadır.

  • Eskiz ve konsept proje işleri
  • Belediye ruhsat projesi işleri
  • Uygulama ve as-built proje işleri
  • Mimari tasarım işleri
  • 3d görsel ve video işleri
  • Teknik şartname ve detaylı icmal işleri